Meer informatie? Bel dan direct 0172 - 507 071 of stuur een e-mail naar info@marlintrans.nl

Privacy Policy

Marlintrans International Forwarding B.V. eerbiedigt de privacy wetgeving.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens, zoals uw naam en e-mailadressen, worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze zakelijke communicatie.

Wij gebruiken uw gegevens om uw logistiek order zo snel en goed mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de logistieke opdracht. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Marlintrans Privacy Policy